Choose an album to the right


Other albums:
2016
2014
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 og tidlegare
Photos: choose an album from the selection below:

Bilder frå 2021 (facebook)
Bilder frå 2019 (facebook)
Bilder frå 2018 (facebook)
Bilder frå 2017 (facebook)
Bilder frå 2016 (facebook)
Bilder frå 2012


2016

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000 og tidlegare
Video

Video from 2004, made by the organizers
(17 MB)

Commercial for Nibberittet
(24 MB)
YouTube

Nibberittet 2011. Foto og redigering: Joachim Storvik/Einar Sleire

Nibbeløpet 2011. Foto og redigering: Joachim Storvik/Einar Sleire

Teaser til Nibberennet