LogoSponsorlogoar

Startkontingent og lisens

Startkontingenten og evt. eingonglisens varierer etter når du melder deg på.

Det er no krav om lisens i alle våre arrangement. Dersom du ikkje har årslisens hos Norge Cykleforbund eller Norges Friidrettsforbund må du løyse eingongslisens. Dette gjerast ved å velge eingongslisens under påmeldinga.

Innbetalt startkontingent vil berre bli refundert dersom du ikkje kan stille av medisinske grunnar og legeerklæring må framleggast. Ingen refusjon ved avlysning.

Beløp
Oversikt over kontingentar og lisensar (i parantes) for 2022 finn du i tabellen under.
Påmelding før 11.mars Påmelding 11.mars og tom. 8.juni
Nibberittet
(+evt. eingongslisens)
450,-
(170,-)
550,-
(220,-)
Nibbeløpet
(+evt. eingongslisens)
450,-
(50,-)
550,-
(50,-)

Under 16 år 16 år eller eldre
Nibbeløpet Mini
(+evt. eingongslisens)
50,- 200,-
(30,-)
Nibbemarsjen og Nibberittet trim
(+evt. eingongslisens)
50,-
(Nibberittet trim: 60,-)
Start fjorden: 200,-
Djupvasshytta: 100,-
(Nibberittet trim: 60,-)

Rabatt til KONDIS-medlemar
Nibbeløpet er rangert som eit Kvalitetsløp av Kondis, derfor vil KONDIS-medlemar få i rabatt. Du oppgir medlemsnummer i KONDIS når du melder deg på og rabatten blir tatt med. Rabatten gjeld også for Nibberittet.
Andre sponsorar: