LogoSponsorlogoar

Geiranger frå fjord til fjell 2017

Totalt 564 personar fullførte arrangement under i Geiranger frå fjord til fjell 2017! Vi håpar de hadde ei flott oppleving i Geiranger i dag og vi tek gjerne imot tilbakemeldingar på facebook-sida vår.

Resultatlister
Justeringar kan forekome. Vi ber om at alle feil og manglar vert rapportert inn direkte til Eqtiming, sjå link under;


Mellomtider
Den første mellomtida vart tatt under brua på Knuten. Den andre mellomtida er frå Blåfjellsbrakka, der stigninga slakkar ut etter 14 km. Vi hadde tekniske problem med denne stasjonen, og vi beklagar at kun nokre få fekk mellomtid herifrå.

Rekordar
Vi gratulerer Borghild Løvseth med ny løyperekord i Nibberittet på tida 1:11:04!

Bilder
Ein god del bilde er no tilgjengelig på facebook samt på facebooksida vår. I tillegg kan du sjå mange av deltakarane sine bilde under #frafjordtilfjell på instagram.


Til vanleg forside (startliste, mm.)

Andre sponsorar: