LogoSponsorlogoar

Aktiv mot kreft

Geiranger frå fjord til fjell har i 2018 innleia eit samarbeid med Aktiv mot kreft. Dette er ein privat stiftelse som arbeider for å få fysisk aktivitet inn som ein del av kreftbehandlinga.

Aktiv mot kreft etablerer treningssentre på kreftsykehus i Norge (Pusterom). Dei støttar forskning på effekta av fysisk aktivitet og kreft og dei utdannar AKTIVinstruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.

Du kan støtte Aktiv mot kreft sitt arbeid ved å enten gje 50,- ved påmelding eller ved kjøp av t-skjorta vår arrangementsdagen. Pengane vil gå til utandørs aktivitetstasjonar ved Pusterommet ved sjukehuset i Ålesund.
Andre sponsorar: