o
LogoSponsorlogoar

Startkontingent og lisens

Startkontingenten og evt. eingonglisens varierer etter når du melder deg på.

Det er no krav om lisens i alle våre arrangement. Dersom du ikkje har årslisens hos Norge Cykleforbund eller Norges Friidrettsforbund må du løyse eingongslisens. Dette gjerast ved å velge eingongslisens under påmeldinga.

Innbetalt startkontingent vil berre bli refundert dersom du ikkje kan stille av medisinske grunnar og legeerklæring må framleggast. Ingen refusjon ved avlysning.

Beløp
Oversikt over kontingentar og lisensar (i parantes) for 2019 finn du i tabellen under.
Påmelding før 7.mars Påmelding 7.mars og tom. 6.juni Påmelding etter 6.juni
Nibberittet
(+evt. eingongslisens)
399,-
(150,-)
499,-
(150,-)
700,-
(200,-)
Nibbeløpet
(+evt. eingongslisens)
399,-
(40,-)
499,-
(50,-)
700,-
(50,-)
Geiranger World Heritage Ultra
(+evt. eingongslisens)
900,-
(50,-)

Under 16 år 16 år eller eldre
Nibbeløpet Mini
(+evt. eingongslisens)
50,- 200,-
(30,-)
Nibbemarsjen og Nibberittet trim 50,- Start fjorden: 200,-
Djupvasshytta: 100,-
Døme: Kjell er 20 år og melder seg på Nibbeløpet i februar. Han han ikkje årslisens men er KONDIS-medlem. Dersom han melder seg på før 8.mars skal han betale 399 + 50 - 80 = 369,-. Dersom han ventar med å melde seg på til 5.juni, må han betale 700 + 50 - 80 = 670,-

Rabatt til KONDIS-medlemar
Nibbeløpet er rangert som eit Kvalitetsløp av Kondis, derfor vil KONDIS-medlemar få 80,- i rabatt. Du oppgir medlemsnummer i KONDIS når du melder deg på og rabatten blir tatt med. Rabatten gjeld også for Nibberittet.
Andre sponsorar: